Barnets Beste konferansen

I dag er jeg på dag 2 av 3 på Barnets Beste konferansen. Det gleder meg enormt å høre at absolutt alle forskerne og spesialistene som uttaler seg bekrefter mine synspunkter vedrørende at ubetinget kjærlighet og empati fra sine nærmeste omsorgspersoner er det desidert viktigste for barns sunne utvikling de første leveårene. De støtter meg også i at vi har en lang vei å gå i Norge, for å tilby en god nok barnehage for de minste barna. Jeg står nå altså sterkere enn noen gang ved mitt standpunkt om at obligatorisk emosjonstrening for alle som er, eller jobber som, omsorgspersoner må bli et høyt prioritert satsningsområde!

Konferansieren er feminismelegende Torild Skard!